Obowiązujący kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19